RAZKUŽEVANJE POVRŠIN

2020-04-01 RAZKUŽEVANJE POVRŠIN

DEZINFEKCIJA spada skupaj s čiščenjem med tako imenovane antiseptične postopke. Izvajajo se z namenom uničevanja, odstranjevanja, upočasnjevanja rasti in razmnoževanja večine patogenih mikroorganizmov do te mere, da niso več škodljivi zdravju. Med mikroorganizme prištevamo bakterije, viruse, glive, parazite itd.

razkuzevanje_povrsin


RAZLIKE MED ČIŠČENJEM, DEZINFEKCIJO IN STERILIZACIJO

Čiščenje je postopek, s katerim odstranimo vidno umazanijo, organske ostanke in mikrobe.

Dezinfekcija ali razkuževanje je postopek, s katerim zmanjšamo število patogenih elementov do te stopnje, da niso več škodljivi za zdravje in tako znatno zmanjšamo možnost okužbe.

RAZKUŽEVANJE IZVAJAMO NA TRI NAČINE

  • mehansko (drgnjenje, brisanje),
  • kemično (razkužila),
  • fizikalni postopki (UV sevanje, segrevanje).


Sterilizacija je postopek, s katerim uničimo vse vegetativne oblike (vse spore bakterij in viruse).

Ključ za ohranjanje zdravja so osebna higiena, čiščenje in dezinfekcija. V našem bivalnem in delovnem okolju obstajajo različni dejavniki, ki vplivajo nakakovost našega življenja. Mikroorganizmi namreč živijo v zemlji, zraku, vodi, hrani, živalih, rastlinah in ljudeh. Medtem, ko so nekateri koristni za nas (npr. probiotiki), lahko izpostavitev škodljivim mikroorganizmom povzroči številne nevšečnosti, kot so trebušna gripa, driska in druge bolezni. Zato so dobre higienske navade in visoka higienska raven ključnega pomena pri zagotavljanju zdravja. Čiščenje, dezinfekcija in osebna nega so med seboj tesno povezani in skupaj določajo higienski nivo. Dezinfekcija v vsakdanjem življenju tako zajema predvsem skrb za posameznikovo osebno higieno ter za visoko raven higiene na vseh področjih človekovega delovanja.

razkuzevanje_stavb


PODROČJA DEZINFEKCIJE
•Osebna higiena in dezinfekcija rok;
•Dezinfekcija pisarn, uradov, transportnih sredstev, šol, vrtcev;
•Dezinfekcija proizvodnje, opreme in materialov;
Dezinfekcija prostorov in površin;
•Dezinfekcija zraka in vode.

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTOROV, TRANSPORTNIH SREDSTEV, ŠOL, VRTCEV


Splošen postopek razkuževanja je sestavljen iz večih korakov.


1. Suho čiščenje
2. Mokro čiščenje (uporaba detergenta)
3. Razkuževanje
4. Izpiranje s pitno vodo


Po razkuževanju ponoven postopek čiščenja ni potreben, je pa potrebno razkužilo izprati s pitno vodo.


Pred začetkom čiščenja in razkuževanja se zaščitimo z ustrezno osebno varovalno opremo (OVO):
•Zaščitne rokavice za enkratno uporabo.
Zaščitna maska.
•Očala ali vizir.
•Vodoodporna obleka z dolgimi rokavi za enkratno uporabo.
•Kapa za enkratno uporabo.


Priporočena OVO je namenjena za enkratno uporabo.
Površine prostorov, kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo s COVID-19, najprej očistimo in nato še razkužimo. Pri uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev upoštevamo navodila proizvajalca.

Razkuzevanje_povrsin_

1.ČIŠČENJE


Namen čiščenja:
• Vzdrževanje čistega in prijaznega okolja.
• Preprečevanje ugodnih pogojev za vzdrževanje in razmnoževanje mikroorganizmov.
• Vzdrževanje čiste opreme, vodovodnih in prezračevalnih instalacij.
• Preprečevanje pogojev za zadrževanje insektov, glodalcev in golobov.

Ukrepi:
Za čiščenje površin uporabimo namenske krpe, vodo in čistilna sredstva, ki jih običajno uporabljamo. Skrbno očistimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo – KRITIČNE TOČKE (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, potezna vrvica oziroma gumb za splakovanje
stranišča, pipe umivalnikov, tipkovnice, slušalke, pisala za souporabo za stranke ipd.). Prostor med čiščenjem zračimo, tako, da odpremo okna. Tla lahko čistimo ročno ali strojno. Strojno čiščenje tal je vsekakor hitrejše in učinkovitejše.


Kaj, kdaj in s čim čistimo je opredeljeno v načrtu čiščenja. Tekstil (npr. posteljnino, zavese itd.) operemo na temperaturi 60°C z običajnim detergentom za perilo in ga posušimo v sušilnem stroju ali ga prelikamo. Tkanine, ki ne prenesejo visokih temperatur, peremo z dodatkom sredstva za razkuževanje (npr. belilno sredstvo na osnovi natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).

2.RAZKUŽEVANJE


Kriteriji za izbor razkužil:
- razkužilo mora biti registrirano kot biocid v registru Biocidov
- proizvajalec mora podati mnenje o učinkovitosti, izdelano po priznani tehnologiji, podatke o toksičnosti in alergenosti,
- naveden mora biti obseg delovanja,
- navedene morajo biti priporočljive koncentracije in kontaktni čas delovanja (tabela za pripravo učinkovitih raztopi),
- določen mora biti maksimalen čas uporabe,
- razkužilo ne sme biti korozivno za materiale, ki jih razkužujemo,
- razkužila naj bodo čimbolj ekološko razgradljiva.


Minimalni tehnični pogoji za razkuževanje:
- jasna pisna navodila za uporabo, ki morajo biti vsem na razpolago,
- navodila za uporabo, shranjevanje in ukrepanje v primeru zastrupitve ali drugih škodljivih učinkov morajo biti na voljo vsem, ki razkužila uporabljajo (varnostni in tehnični list),
- za osebje, ki uporablja razkužila, morajo biti na razpolago osebna zaščitna oprema,
- prostori za razkuževanje naj bodo čimbolj zračni,
- prostori za shranjevanje razkužil morajo imeti možnost zračenja.

Morda vas zanima tudi:

Einen Kommentar hinterlassen