ACL koncentrirano sredstvo za dezinfekcijo 1L

Koda: 005258
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 0 dni
0,72 € z DDV
ACL je tekoče koncentrirano dezinfekcijsko in čistilno sredstvo na osnovi aktivnega klora za vsestransko čiščenje in vzdrževanje popolne higiene kuhinje, objekta in perila.

Izdelek je ekvivalent Varikini.
Temeljito očisti in dezinficira sanitarije, tla in ostale pralne površine. Odstranjuje tudi zidno plesen.
Učinkuje proti bakterijam (Staphylococcus aureus, Enterococcus spp, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) skladno s SIST EN1276 ter kvasovkam (Candida albicans) in plesnim (Aspergillus niger) skladno s SIST EN1650.
Učinkuje proti koronavirusu (SARS-CoV-2) skladno s priporočili NIJZ (www.nijz.si; https://www.nijz.si/sl/print/4941).

Navodilo za uporabo (doziranje in kontaktni čas):
Dezinfekcija: Površine, ki jih dezinficirate, najprej izperite s toplo vodo in nato takoj nanesite (s čisto krpo ali gobico) pripravljeno raztopino ACL (5g/l). Pustite 10 minut, nato površino temeljito sperite z vodo in jo obrišite do suhega.
Ročno beljenje: 0,5dl - 1dl ACL/1l hladne vode. Perilo namakajte 3 - 60 min. Nato ga sperite z vodo in operite z detergentom.
Strojno beljenje: 0,2dl ACL/1 kg suhega perila. Raztopino s hladno vodo dolivate v program predpranja (upoštevati navodila proizvajalca pralnega stroja).
Čiščenje in higiena v gospodinjstvu in javnih prostorih: Za čiščenje sanitarnih prostorov in opreme (talna in stenska keramika, vsa sanitarna oprema, sifoni) uporabite 0,1dl - 0,2dl ACL/1l hladne vode. Za čiščenje delov odprtih in zaprtih bazenov ter odstranjevanje plesni in alg uporabite 0,5dl - 1 dl ACL /1l hladne vode. Površine in predmete po uporabi ACL dobro sperite z vodo.

Navodila za razkuževanje površin skladno s priporočili NIJZ (www.nijz.si): Po možnosti na predhodno očiščene površine nanesite (s pršenjem ali s čisto krpo ali papirnato brisačo) pripravljeno raztopino sredstva ACL (0,2dl ACL/1l vode). Pustite, da se površina posuši.
Doziranje: 0,2 dl za 1 L vode
Izjemna ekonomičnost:
1 L sredstva zadošča za 50 L delovne raztopine.

Izgled: rumenkasta tekočina z vonjem po kloru; Gostota: ca. 1,09 g/cm3; pH vrednost: <12

VSEBUJE: Natrijev hipoklorit (5 g v 100 g izdelka)

Pakiranje: 1L

Nemen uporabe: Za dezinfekcijo in čiščenje kuhinj, objektov in perila.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Stavki o nevarnosti:

H290 Lahko je jedko za kovine.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 

Previdnostni stavki:

P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P406 Hraniti v posodi, odporni proti koroziji, z odporno notranjo oblogo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

 

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. 

Enota KOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Žepni robčki, 3-slojni, 100/1
1,02 € z DDV
Plenice Bambo Nature JUNIOR 5 12-18kg 44/1
14,44 € z DDV
Gobica glitzi 9kos, Vileda
5,92 € z DDV
Plenice Bambo Nature XL 6 16+kg 40/1
14,44 € z DDV