Osvežilec prostorov AIR menline sprej 3x0,015L polnilo

Koda: 009196
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 8 dni
3,60 € z DDV
Osvežilec prostorov v spreju za toaletne prostore.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahH222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 - Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P261 - Ne vdihavati razpršila.
P410 + P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.
P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi/regionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi