Aquanomic Solid Destainer 1,8kg, ECOLAB

Koda: 006489
Zaloga Na zalogi
141,52 € z DDV
Trdno belilo za tkanine na osnovi klora.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti :
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Obvestila o nevarnosti :
Preprečevanje:
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.
EnotaKOS