Aquanomic Solid Neutraliser 2,7kg, ECOLAB

Koda: 006486
Zaloga Na zalogi
102,91 € z DDV
Trdo nevtralizacijsko sredstvo za tkanine.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H318 Povzroča resne poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti:
P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
EnotaKOS