Koda: 009038

Alkalno belilno sredstvo Arekina 1L

Za odstranjevanje madežev s tkanin, beljenje belega perila iz bombaža in lana. Za čiščenje in dezinfekcijo.
Celoten opis izdelka
Zaloga Na zalogi
2,56 € z DDV
Brezplčana dostava za vsa naročila 70€
100% varen nakup
Izdelke na zalogi odpošljemo v 24 urah

Opis izdelka

Za odstranjevanje madežev s tkanin, beljenje belega perila iz bombaža in lana. Za čiščenje in dezinfekcijo.

Tehnične informacije

Dodatne lastnosti
Naziv Vrednost atributa
Pakiranje 12 KOS = 1 KRT
Enota KOS

Ocene in mnenja

RAZVRSTITEV NEVARNIH MATERIALOV PO ZAKONU O KEMIKALIJAHStavki nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P405 Hraniti zaklenjeno.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenim zbiralcem odpadkov.
S prijavo na e-novice do
10% popusta na prvi nakup.
Bodite prvi obveščeni o naših akcijskih ponudbah, novicah in novostih na trgu. **S prijavo na e-novice podajate soglasje, da se strinjate s pogoji poslovanja, ter da vam lahko družba Makom na vaš posredovani elektronski naslov pošilja različna promocijska sporočila v skladu s politiko zasebnosti podjetja.