Čistilo za marmor Marmor Reiniger 2L, Becher

Koda: 025781
Proizvajalec: Dr. Becher
Zaloga Na zalogi
20,62 € z DDV
Sredstvo za čiščenje in nego marmorja.

Doziranje: na 5 litrov vode dodamo 2 polni merici pokrovčka.
Koncentrat čistila je primeren za 200 litrov.

Izdelek je primeren zgolj za profesionalno uporabo.
Embalaža: 2 litra

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahIzjave o nevarnosti:
H315Povzroča draženje kože.
H319Povzroča hudo draženje oči.
Varnostne izjave:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P264 Po uporabi temeljito umiti.
P305+P351+P338PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi