Čistilo za keramične ploščice Steinfliesen Reiniger 2L, Becher

Koda: 020738
Proizvajalec: Dr. Becher
Zaloga Na zalogi
13,30 € z DDV
Koncentrat za čiščenje keramičnih ploščic, kamnitih tal, stene in stopnic. Nemška kakovost.

Izdelek je primeren zgolj za profesionalno uporabo.
Embalaža: 2 litra

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči.
P305+P351+P338PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi