Biokill z razpršilko 500ml

Koda: 075030
Zaloga Na zalogi
7,62 € z DDV
Sredstvo proti insektom z razpršilko.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P261 Ne vdihavati meglice.
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P391 Prestreči razlito tekočino.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi