Čistilo za suho čiščenje trdih tal Redur, 10L, WETROK

Koda: 915800
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Na zalogi
66,12 € z DDV
Sredstvo za čiščenje, rahlo peneče, PH nevtralno, rahlo odišavljeno.

Področje uporabe
Za redno čiščenje in vzdrževanje pralnih talnih oblog (PVC, naravnih in umetnih kamnov, klinkerja, asfalta, linoleja, gume itd.).

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Wetrok Reocid 10L
Sanitarno čistilo Reocid 10L, WETROK
74,42 € z DDV