Čistilo za sanitarije Conti Ecolab 1L

Koda: 006034
Proizvajalec: Ecolab
Zaloga Na zalogi
5,37 € z DDV
Za vse površine in materiale, ki so odporni na kisline: keramične ploščice, porcelan, umetne snovi, steklo, odlično topi vodni in urinski kamen ter rjaste madeže, pred uporabo je pomembno preveriti obstojnost površine, embalaža: 1 l.

Sredstvo je proizvedeno na osnovi fosforjeve kisline. Koncentracija: 1-8 %.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti:
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi