Razkužilo za roke v peni Deb Instant FOAM, 1L, Deb - Stoko

Koda: 005518
Proizvajalec: Deb Stoko
Zaloga Na zalogi
29,08 € z DDV
Priročna razkužilna pena Deb Instant FOAM.

Zelo učinkovita razkužilna pena, brez parfumov in barvil. Primerna za pogosto uporabo. Pena vaše roke osveži. Koža je po uporabi gladka in mehka. Ubije 99,99 % bakterij v samo 15-ih sekundah. Lahko se uporablja tudi pri delu z rokavicami in ne pušča občutka lepljivosti.

Roke osveži, koža je po uporabi gladka in mehka.

Doziranje: 3ml - 5 odmerkov (1 L pene zadošča za 1629 nanosov).

Namen uporabe: Za vzdrževanje visokega nivoja higiene rok. Preprečuje širjenje bakterij in je zelo primerna za vse javne ustanove.

Razkužilo je primerno za širok spekter uporabe.

Evropske norme testiranja:
EN 1500 higienska dezinfekcija rok;
EN1650 fungicid,
EN 14348 mikobaktericid,
EN 14476 virucid.

Pomaga preprečevati širjenje koronavirusa.

Vsebina: 1000 ml

Uporaba: Idealno za uporabo v vseh okoljih zdravstvenega varstva in oskrbe, ter območjih prehrambene industrije kjer je visok nivo higiene rok življenjskega pomena. Prav tako primeren za uporabo v kavarnah, pisarniških območjih, počivališčih in kateri koli javni ustanovi za preprečevanje širjenja bakterij.

Način uporabe: Za splošno uporabo uporabimo 1-2 odmerka neposredno na rokah, ter manemo dlani po celotni površini 30 sekund, oziroma dokler se ne posuši. Za dezinfekcijo rok v skladu s standardom EN1500 uporabimo 3ml (5 odmerkov).

Kontaktni čas: 30 sekund

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Stavki o nevarnosti:
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P404 Hraniti v zaprti posodi.
P501 Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z lokalnimi predpisi.
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi