Detergent za ročno pomivanje posode Jar

Koda: 009245
Zaloga Na zalogi
2,18 € z DDV
Detergent za ročno pranje posode. Vsebina 450ml.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorilna beseda: Pozor
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Vreča PELD 30L črna 20/1 50x60
Vrečka za smeti LD 30L črna 20/1
1,24 € z DDV
Ščetka za roke
Ščetka za roke
2,26 € z DDV
Gobica glitzi Vileda črna 3/1
Gobica glitzi 3/1, Vileda
3,40 € z DDV
Meglio 0,75L z razpršilko
Meglio 750ml z razpršilko
3,60 € z DDV