Detergent za strojno pomivanje posode Automatic Dishwashing 24kg, Sutter EASY

Koda: 806811
Zaloga Na zalogi
89,06 € z DDV
Vsebina: 24 kg

Visoko koncentrirano
Deluje na vseh vrstah umazanije
Primerno za mehko in srednje trdo vodo


Visoko koncentriran alkalni detergent za strojno pomivanje posode z MDGA za višjo učinkovitost in manjši učinek na okolje. Primerno za mehko in srednje trdo vodo. Za uporabo z avtomatskimi dozirniki. BREZ PENILNE FORMULE.

Uporaba:Uporabljajte avtomatske dozirne naprave in pripomočke za izpiranje za dodatno učinkovitost pri čiščenju.

Tehnične lastnosti
IZGLED: Prozorna tekočina
VONJ: brez vonja
BARVA: Rumena
AKTIVNOST SUBSTANCE [%]: 32 +/- 2
PH: > 13,0
GOSTOTA (G/ML): 1,200
Redčenje:
1 - 3 g/L

Opozorila
Povzroča resne opekline in poškodbe oči. Uporabljajte zaščitna očala. V PRIMERU UŽIVANJA: izpirajte usta. NE izzivajte bruhanja. V PRIMERU STIKA S KOŽO: Odstranite kontaminirana oblačila. Spirajte kožo z vodo/pod tušem. V PRIMERU VDIHOVANJA: Osebo postavite na svež zrak in olajšajte dihanje. V PRIMERU STIKA Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo več minut. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne, ter nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Vsebuje natrijev hidroksid.

Opombe: Ne uporabljajte za pranje aluminijastih posod.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni nasveti: P280 Nositi zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi