Dezikim AL7 1L dezinfekcijsko čistilo

Koda: 070043
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 8 dni
9,64 € z DDV
Nevtralno dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkoholov za čiščenje in dezinficiranje vseh vodoodpornih površin. Priporočljiva uporaba v živilskopredelovalni industriji in kuhinjah. Hitro uniči široko paleto mikroorganizmov (gljive, bakterije, viruse) in s tem zagotavlja visoko stopnjo higiene.

Doziranje: Uporablja se v koncentrirani obliki.

Priporočilo: Po uporabi površin ni treba izpirati z vodo. Primerno za alkoholno obstojne površine.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahH225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Robčki žepni 3-pl. 100/1 P.
Žepni robčki, 3-slojni, 100/1
0,93 € z DDV
Vreča PELD 60L črna 20/1 60x70
Vrečka za smeti LD 60L črna 20/1
1,84 € z DDV
Vreča PELD 120L črna 20/1 70x100
Vrečka za smeti LD 120L črna 20/1
3,32 € z DDV