Dip It Plus 10kg-sredstvo za namakanje posode

Koda: 006279
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 4 dni
98,82 € z DDV
Dip it Plus je bil razvit posebej za čiščenje umazanih posod, loncev, ponev in pribora. Ta izdelek odstrani madeže in trdovratno umazanijo tudi na porcelanu.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti :
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Obvestila o nevarnosti :
Preprečevanje:
P260 Ne vdihavati prahu ali meglice.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi