Čistilo za žare in konvektomate C151 Gastronom WINTERHALTER

Koda: 007533
Proizvajalec: Winterhalter
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 4 dni
11,22 € z DDV
Alkalno intenzivno čistilo za pečice, žare in konvektomate, primerno za kombinirane pečice in pečice na vročo paro, konvektomatov, gril površin in štedilnikov v restavracijah, hotelih in kuhinjah javne prehrane kot tudi v pekarnah in mesnicah, učinkovito odstrani maščobo, ostanke zažganin in razne ostanke hrane, primerno za vse površine iz legiranega jekla in litega železa, ni primerno za aluminij, embalaža: 0,75 l.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in
če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501 Odstranjevanje/odlaganje v skladu s predpisi organov oblasti.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Lonček 0,2L tanjši beli 100/1
Lonček 200ml tanjši bel 100/1
3,78 € z DDV
Vrečka za skrinjo 2L 50/1
Vrečka za skrinjo 2L 50/1
1,21 € z DDV
Vreča PELD 30L zelena 20/1 50x60
Vrečka za smeti LD 30L zelena 20/1
1,31 € z DDV
Vrečka za skrinjo 1L 50/1
Vrečka za skrinjo 1L 50/1
1,01 € z DDV