Čistilo za bistroje Gastronom F420 WINTERHALTER

Koda: 007510
Proizvajalec: Winterhalter
Zaloga Na zalogi
57,39 € z DDV
Tekoče, alkalno čistilo za posodo in steklo, za trdo vodo, učinkovito odstrani zasušene ostanke vseh vrst pijač, ter rahlo posušene ostanke kave, čaja in hrane,
učinkovito odstrani šminko in ostanke maščob, embalaža: 12 kg.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni stavki:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501 Odstranjevanje/odlaganje v skladu s predpisi organov oblasti.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi