Pomivalno sredstvo Gastronom F8400 WINTERHALTER

Koda: 007500
Proizvajalec: Winterhalter
Zaloga Na zalogi
97,30 € z DDV
Tekoče, močno alkalno univerzalno čistilo, vsebuje aktivni klor, primerno za vse vrste posode iz stekla, porcelana, umetnih mas, legiranega jekla in tudi za jedilni pribor, embalaža: 25 l.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501 Odstranjevanje/odlaganje v skladu s predpisi organov oblasti.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Rola medicinska 80mx60cm 1/1  Papernet
Medicinska rola 80mx60cm 6/1, Papernet
54,09 € z DDV
Osvežilec zraka Deo 300 ml
Osvežilnik zraka DUFT, 300 ml
1,94 € z DDV
Robčki žepni 3-pl. 100/1 P.
Žepni robčki, 3-slojni, 100/1
0,93 € z DDV