Čistilo za žare Greasecutter Extra 5L, ECOLAB

Koda: 006482
Proizvajalec: Ecolab
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 4 dni
29,89 € z DDV
Čistilo za žar, pečice in razmaščevanje.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti:
Preprečevanje:
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Žlica PE desertna 100/1
Desertna žlica PVC, 100/1
2,14 € z DDV
Žlica PE piknik velika 100/1
Žlice PE 100/1
1,90 € z DDV