Zaščitite tla in zadenite tablico Samsung

nagradna_igra

Pravila in pogoji nagradne igre »Zaščitite tla in zadenite tablico Samsung«

1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator Makom trgovina d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje (v nadaljevanju: organizator), prireja nagradno igro. Nagradna igra se bo izvajala v obdobju od 7. maja 2019, od 7.00, do 30. junija 2019, do 23.59 ure.

2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki:

- je polnoleten državljan Republike Slovenije

- v času izvedbe nagradne igre opravi enkraten nakup produktov iz letaka Premazovanje tal in odstranjevanje, šifra letaka: 20991, oz. produkte, ki so na objavljeni na strani: https://www.makom.si/zazcita-tal ali v letaku Premazovanje tal v vrednosti 1000,00 EUR brez DDV

Nagrajenec bo 2. septembra 2019 objavljen na Facebook strani Makom. O nagradi bo obveščen tudi preko e-naslova. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki se strinjajo s pogoji in pravili nagradne igre ter podjetja in javne ustanove. Svoje strinjanje s sodelovanjem v nagradni igri potrdijo z izpolnjenim obrazcem, ki ga izpolnijo po opravljenem nakupu. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Oseba ali podjetje, ki želi sodelovati v nagradni igri (v nadaljevanju: sodelujoči) opravi enkratni nakup produktov iz letaka Premazovanje tal in odstranjevanje, šifra letaka: 20991, oz. produkte, ki so na objavljeni na strani:https://www.makom.si/zazcita-tal, v znesku nad 1000 EUR brez DDV, v času od 7. maja 2019, od 7.00, do 30. junija 2019, do 23.59 ure.

4. POSTOPEK IZBORA NAGRAJENCEV

Nagrado tablico Samsung GALAXY TAB A 10.1 32G ČRNA WI-FI T580 (oz. ekvivalent) bomo 2. septembra ob 9 uri izžrebali na sedežu podjetja Makom trgovina d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

5. NAGRADA

Nagrajenec prejme nagrado tablico Samsung GALAXY TAB A 10.1 32G ČRNA WI-FI T580 (oz. ekvivalent). Vrednost nagrade je 179,99 € z DDV.

6. PODELITEV NAGRADE

Zmagovalci tekmovanja bodo o rezultatu obveščeni preko e-pošte, ki jo bodo posredovali ob prijavi na nagradno igro.

7. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo dobil nagrado Samsung GALAXY TAB A 10.1 32G ČRN SAMSUNG WI-FI T580 osebno, s strani osebja podjetja Makom. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Ker vrednost nagrade presega 42 EUR, se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. Davčna osnova znaša 239,93 EUR. Izračun in plačilo akontacije dohodnine za prejem nagrade bo za prejemnika odvedel organizator nagradne igre.Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

8. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrade.

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator, kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator zagotavlja, da se po prenehanju potrebe po hrambi podatkov ali na podlagi zahtevka udeleženca nagradne igre, osebni podatki izbrišejo.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov lahko naslovite na: makom@makom.si.

Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih obveščanja.

10. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook profilu Makom. Pravila nagradne igre so dostopna na Facebook profilu Makom in na spletni strani: www.makom.si/nagradna_igra, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na makom@makom.si.

11. DRUGO

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno organizator, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem v aplikaciji. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Velenje, dne 6. 5. 2019