Čistilo za čiščenje konvektomatov Oven Cleaner Power ECOLAB

Koda: 006372
Proizvajalec: Ecolab
Zaloga Na zalogi
35,93 € z DDV
Tekoče čistilno sredstvo za konvektomate.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti:
Preprečevanje:
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi: kalijev hidroksid
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Vrečka za skrinjo 2L 50/1
Vrečka za skrinjo 2L 50/1
1,15 € z DDV
Vrečka za skrinjo 1L 50/1
Vrečka za skrinjo 1L 50/1
0,94 € z DDV
Folija AL 30x30
Folija AL 30cmx30m
3,05 € z DDV