Koda: 036000

Rational 10L specialno čistilo

Zaloga Na zalogi
91,74 € z DDV
Brezplčana dostava za vsa naročila 70€
100% varen nakup
Izdelke na zalogi odpošljemo v 24 urah

Tehnične informacije

Dodatne lastnosti
Naziv Vrednost atributa
Enota KOS

Ocene in mnenja

RAZVRSTITEV NEVARNIH MATERIALOV PO ZAKONU O KEMIKALIJAHOPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H290 - Lahko je jedko za kovine.
H314 - Povzroca hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni stavki:
P101 - Ce je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 - Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
P260 - Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.
P280 - Nositi zašcitne rokavice/zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz.
P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z vodo.
P304 + P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih
imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 - Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 - Hraniti zaklenjeno.

Sestavine:
kalijev hidroksid, amini, C12-14 (sodo številcenje)-alkildimetil, N-oksidi
< 5% neionskih površinsko aktivnih snovi, < 5% amfoternih površinsko aktivnih snovi
S prijavo na e-novice do
10% popusta na prvi nakup.
Bodite prvi obveščeni o naših akcijskih ponudbah, novicah in novostih na trgu. **S prijavo na e-novice podajate soglasje, da se strinjate s pogoji poslovanja, ter da vam lahko družba Makom na vaš posredovani elektronski naslov pošilja različna promocijska sporočila v skladu s politiko zasebnosti podjetja.