Razkužilni robčki za površine Velox Wipes 100/1 polnilo, Medisept

Koda: 170008
Zaloga Na zalogi
7,93 € z DDV
6,34 € z DDV
1,59 €
Robčki za dezinfekcijo - polnilo. Razkužilni robčki so namenjeni hitremu razkuževanju majhnih, težko dostopnih površin, medicinske opreme, stolov, postelj… Zajamčena učinkovitost in varnost uporabe. Visoko zmanjšanje tveganja okužbe. Hiter učinek čiste in razkužene površine. Lahko se uporablja na številnih občutljivih materialih.
Navodila za uporabo: Vstavite polnilo v kaseto. Vzemite robček iz kasete in obrišite površino, ki jo želite očistiti in razkužiti. Zaprite pokrov. Po odprtju embalaže uporabite robčke v 21 dneh. Ne uporabljajte, če je robček suh. Ne uporabljajte na površinah, občutljivih na alkohol. Samo za profesionalno uporabo.

Pakiranje: 100/1

Vsebuje: Propan-2-ol
Opozorila: Pozor! Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Navodila za uporabo:
Velox® Wipes robčki so prednasičeni s formula na osnovi alkohola; so čistilo in razkužilo v enem. Namenjeni so hitri dezinfekciji manjših, težje dostopnih površin medicinske opreme, stolov, postelj,… Ne vsebujejo aldehidov in fenolov, ne razbarvajo razkuženih površin. Zahvaljujoč inovativni formuli, ki temelji na sinergiji površinsko aktivnih snovi in nano-micel, ima izdelek širok mikrobiološki spekter in edinstvene čistilne lastnosti. Testiral in priporočil Famed - vodilni evropski proizvajalec bolnišnične opreme. Vstavite polnilo v kaseto. Vzemite robček iz kasete in obrišite površino, ki jo želite očistiti in razkužiti. Zaprite pokrov. Po odprtju embalaže uporabite robčke v 21 dneh. Ne uporabljajte, če je robček suh. Ne uporabljajte površinah, ki so občutljive na alkohol (npr. akrilno steklo). Samo za profesionalno uporabo.

Namen uporabe: Hitro razkuževanje majhnih, težko dostopnih površin, medicinske opreme, stolov, postelj,...

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Stavki o nevarnosti:

Aquatic Chronic 3: H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Eye Irrit. 2: H319 - Povzroča hudo draženje oči.

Flam. Liq. 3: H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.

STOT SE 3: H336 - Ľahko povzroči zaspanost ali omotico.

 

Previdnostni stavki:

P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda

P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P403+P233+P102+P405: Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi o nevarnih odpadkih oziroma odpadni embalaži.

 

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. 

EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Sanitarne vrečke Ultimatic 30/1
Higienske vrečke, PVC, 30/1
1,89 € z DDV
Medicinska maska z elastiko 50/1 tip IIR
Medicinska maska z elastiko 50/1 tip IIR
5,49 € z DDV 5,00 € z DDV
Zaščitna maska z elastiko 50/1
Medicinska maska z elastiko 50/1 TIP II
9,98 € z DDV 9,98 € z DDV