Renyl 2,5 kg pasta

Koda: 070030
Zaloga Na zalogi
18,91 € z DDV
Univerzalna čistilna in pralna pasta je zaradi velike vsebnosti čistilnih sredstev primerna za odstranjevanje različnih vrst nečistoč.

Doziranje: Uporablja se v razredčeni obliki.

Priporočila: Temperatura raztopine za odstranjevanje običajnih nečistoč do 50 °C. Temperatura raztopine za pranje zelo zamazanega perila do 60 °C.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P404 Hraniti v zaprti posodi.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Rola medicinska 80mx60cm 1/1  Papernet
Medicinska rola 80mx60cm 6/1, Papernet
60,05 € z DDV
Vrečka za smeti LD 30L rumena 20/1
Vrečka za smeti LD 30L rumena 20/1
1,63 € z DDV
Vreča PELD 30L črna 20/1 50x60
Vrečka za smeti LD 30L črna 20/1
1,51 € z DDV
Vreča PELD 30L rdeča 20/1 50X60
Vrečka za smeti LD 30L rdeča 20/1
1,51 € z DDV