Reorganizacija procesov

V času digitalne transformacije prihaja do hitrih sprememb poslovnega okolja zaradi vpeljave novih tehnologij. V Makomu želimo prilagoditi naše storitve spremenjenim potrebam kupcev. Prilagoditev oz. prenovo bomo izvajali na področju nabave, računovodstva, prodaje, servisa, poprodajnih storitev, logistike in skladišča. Z izboljšanjem izkušnje naših strank in reorganizacijo procesov v podjetju bomo pridobili dolgoročno konkurenčno prednost.

Opis in cilji operacije:

  • V nabavnih procesih planiramo izboljšati hitrost izvedbe nabavnih procesov. Pri preoblikovanju obstoječih procesov bo pomembna tudi transparentnost procesov, ki bo omogočala boljšo preglednost nad elementi oz. izdelki in stroji ter izbiro dobaviteljev.

  • S projektom želimo poenostaviti delovne procese v računovodstvu in jih avtomatizirati. Poleg optimizacije procesov, ki bodo omogočili večjo hitrost, želimo izboljšati tudi hitrost zbiranja podatkov primernih za analizo, sledljivost identov in dokumentov.

  • Z RPM nameravamo povezati procese prodaje, ki vključujejo tako spletno trgovino, prodajo preko spletnega portala in veleprodajo, s procesi marketinga in trženja ter CRM. S tem bomo dosegli učinkovitost celotnih prodajnih procesov. Z zastavljenimi kazalniki bomo imeli preglednost nad željami uporabnikov. Tako bomo lahko optimizirali tudi pripravo ponudb po enotnem sistemu in izboljšali trženje.

  • Zastavili bomo nov celoten sistem servisa. S pravilnejšo analizo problema, z učinkovitejšimi servisi in novo zasnovo servisnih procesov bomo povečali zadovoljstvo strank.

  • Za izboljšanje CRM in uporabniške izkušnje strank bomo s sistemom izbiranja dobaviteljev omogočili izbiro kakovostnih produktov ter izboljšali procese naročanja, dostave, reklamacij in servisa strankam v okviru centra za pomoč strankam. Ker bomo uredili tudi vse notranje procese v podjetju, bomo tudi navzven delovali bolj profesionalno in zagotavljali hitro odzivnost podjetja.

  • V okvirih logistike, transporta in skladiščenja nameravamo zmanjšati stroške transporta (za pošiljke in storitve servisa), vzpostaviti transparentno potovanje pošiljk z načrtovanjem poti pošiljk.

Finančna podpora:

Projekt delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Rezultati operacije:

S pomočjo projekta bomo nadgradili celotno poslovanje. Znotraj procesov podjetja bomo povečali odzivnost oziroma skrajšali odzivni čas od prvega kontakta s stranko do ponudbe oz. do pogodbe/naročila ter izstavljenega računa. Pri pošiljkah bomo omogočili transparenten pregled nad potovanjem pošiljk. Učinki tega bodo vidni tudi na zadovoljstvu in pri uporabniški izkušnji strank. S tem bomo ključno izboljšali uporabniško izkušnjo strank. Izboljšani procesi bodo prispevali k večji konkurenčnosti podjetja in boljšem pozicioniranju na trgu ponudnikov. Omogočili bomo tudi rast podjetja in širjenja na nove trge.

Znotraj podjetja planiramo zmanjšati število nabav in optimizirati nabavne količine in ceno s primerno izbranimi dobavitelji. Ker želimo zmanjšati tudi stroške transporta, bomo z optimizirano nabavo lahko metodično zmanjšali št. nabav in s tem tudi transportov. Stroški transporta se bodo lahko zmanjšali tudi z optimizacijo prodajnih poti ter s spremembami celotnega sistema servisa. Planiramo tudi povečano razliko v ceni. Vsi ti procesi v projektu bodo vplivali na stanje in razvoj podjetja v smeri povečanja dodane vrednosti podjetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/