Sanitar Citro ecco 1L

Koda: 050064
Zaloga Na zalogi
2,96 € z DDV
Kislo čistilo za sanitarije, primerno za vsakodnevna in temeljita čiščenja.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahH290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P234 Hraniti samo v originalni posodi.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Universal ecco 1L
Universal ecco 1L
2,85 € z DDV
Deb penilo Clear 1L
Penilo Refresh Clear FOAM, 1L, Deb - Stoko
13,42 € z DDV
Rola medicinska 80mx60cm 1/1  Papernet
Medicinska rola 80mx60cm 6/1, Papernet
54,09 € z DDV