Emulzni detergent za odstranjevanje mastnih in oljnih madežev, Sericol 20kg, ECOLAB

Koda: 006443
Zaloga Na zalogi
199,60 € z DDV
Emulzni detergent za odstranjevanje mastnih in oljnih madežev.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti :
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Obvestila o nevarnosti :
Preprečevanje:
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Hygenil Alca 24kg
Hygenil Alca 24kg
89,28 € z DDV
Plenice Bambo Nature Junior 5 12-18kg 44/1
Plenice Bambo Nature JUNIOR 5 12-18kg 44/1
14,44 € z DDV
Hygenil Fluff 20kg
Hygenil Fluff 20kg
79,73 € z DDV
Voda destilirana 5L
Destilirana voda, 5L
4,76 € z DDV