Sofinanciranje - SPS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

V okviru Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov je naše podjetje pridobilo sofinanciranje za izdelavo tržne raziskave tujega trga na katerega želimo prodreti. Cilj operacije je pridobiti podatke o tujem trgu in konkurenci na njem za izboljšanje naših možnosti uspešnega prodora na ta tuji trg.