Spej za čiščenje tekstila Karpspray 210 g WETROK

Koda: 910420
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 8 dni
16,10 € z DDV
Za čiščenje tekstilnih talnih oblog in oblazinjenega pohištva.
Odstranjuje madeže pisal, nikotina, katrana ipd.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H315 Povzroča draženje kože.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.
Kajenje prepovedano.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P381 V primeru uhajanja odstraniti vse vire vžiga.
P410+P403 Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim
od 50 °C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Vreča PELD 60L črna 20/1 60x70
Vrečka za smeti LD 60L črna 20/1
1,84 € z DDV