Odstranjevalec vodnega kamna Decalc 1L, Sutter

Koda: 804316
Proizvajalci: Sutter Professional , Sutter
Zaloga Na zalogi
6,36 € z DDV
Kislo čistilno sredstvo, primerno za odstranjevanje oblog vodnega kamna iz vseh emajliranih površin, armatur ter keramičnih ploščic. Ne povzroča korozije.

pH < 1,0

Redčenje:
3 % - 5 % (300 ml do 500 ml za 10 L vode). Za trdovratne obloge na trdih površinah (kamen, keramika, beton) redčite na 10% (1 L za 10 L vode).

Uporaba:
Razredčite produkt z vodo. Očistite površino in temeljito sperite.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah Opozorila o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni nasveti:
P280 Nositi zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Enota KOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Gobica glitzi zelena koprena, Vileda
0,55 € z DDV
Gobica glitzi črna
0,32 € z DDV