Sredstvo za suho čiščenje tekstila Dry Mok 5L, Sutter

Koda: 804154
Proizvajalci: Sutter Professional , Sutter
Zaloga Na zalogi
39,78 € z DDV
Sredstvo za suho čiščenje predpražnikov in preprog ter ostalega oblazinjenega pohištva. Suha pena učinkovito očisti tkanino, se hitro osuši, ne pušča lis, s svojo formulo pa zaščiti očiščena vlakna. Je prijetnega vonja. Sredstvo je pH nevtralno.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni nasveti:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P280 Nositi zaščito za oči.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Posebne oznake:
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo
Vsebuje
ŽVEPLOVA KISLINA, MONOALKIL C10-16 ESTER ESTER, NATRIJEVE SOLI
ALKIL ETER SULFAT C12-14, NATRIJEVA SOL
METILKLOROIZOTIAZOLINON, METILIZOTIAZOLINON: Lahko povzroči alergijski odziv.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Voda destilirana 5L
Destilirana voda, 5L
4,76 € z DDV
Plastenka z razpršilko 750ml
Plastenka z razpršilko 750ml
3,64 € z DDV 2,91 € z DDV