Čistilo za razmaščevanje aparatov Gastrogrill 500 mL, WETROK

Koda: 910214
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Na zalogi
6,93 € z DDV
Za odstranjevanje maščobe, umazanije in ostanke vseh vrst. Rahlo peneče, zelo alkalno, ne odišavljeno sredstvo.

Področje uporabe:
Za ročno čiščenje alkalno odpornih površin aparatov (žari, pečice, cvrtniki, itd.). Ni primeren za alkalno občutljive površine (aluminija, emajla, itd.) Za industrijo živil (kuhinje, restavracije, industrija in proizvodni obrati).

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS