Čistilo za čiščenje površin in aparatov Gastrosal 500 mL, WETROK

Koda: 910213
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Na zalogi
6,58 € z DDV
Visoko učinkovito čistilo, za odstranjevanje živalskih in rastlinskih maščob, rahlo peneče, zelo alkalno, rahlo odišavljeno, za ročno čiščenje alkalno odpornih površin in naprava, embalaža 500 ml.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Previdnostni stavki :
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Lito 1L
Lito 1L
5,67 € z DDV