Univerzalno industrijsko čistilo Indumat 10L, WETROK

Koda: 911260
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Na zalogi
70,27 € z DDV
Univerzalno čistilo za odstranjevanje olja, maščobe in splošne industrijske umazanije. Rahlo peneče, vsebuje topila. Zelo alkalno, ni odišavljeno, primerno tudi za strojno čiščenje.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Vreča PELD 30L črna 20/1 50x60
Vrečka za smeti LD 30L črna 20/1
1,15 € z DDV
Osvežilec zraka Deo 300 ml
Osvežilnik zraka DUFT, 300 ml
1,94 € z DDV
Vreča PELD 200L črna 95x125 20/1
Vrečka za smeti LD 200L črna 20/1
7,56 € z DDV