Odstranjevalec premazov Relino, 10 L, WETROK

Koda: 911220
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Na zalogi
115,49 € z DDV
Osnovno čistilo za linolej, odstranjevalec s hitrim delovanjem. Namenjeno odstranjevanju polimernih in voščenih premazov (zaščitnega sloja). Rahlo peneče, vsebuje topila, rahlo alkalno, vsebina: 10 L

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Wetrok Mepol H 10L-premaz
Premaz za tla Mepol H, 10 L, WETROK
120,55 € z DDV
Tabla opozorilna
Opozorilna tabla, TTS
20,01 € z DDV
Opozorilni znak STOP teleskopski
Opozorilni znak STOP teleskopski, TTS
41,31 € z DDV 28,92 € z DDV