Čistilo za čiščenje površin Alcosal, 10L, WETROK

Koda: 912600
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 8 dni
51,97 € z DDV
Čistilo na osnovi alkohola in tenzidov. Hitro se suši in ne pušča madežev. Omogoča nežno in učinkovito čiščenje. Zelo peneče. Uporablja se kot penilo za ročno čiščenje. pH nevtralno. Rahlo odišavljeno. Sredstvo se ne sme nanašati na premazane površine.
Blagovna znamka: WETROK
Vsebina: 10 L

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
EnotaKOS