Razkužilna pena Deb InstantFOAM, 1L, senzorska, Deb - Stoko

Koda: 005534
Proizvajalec: Deb Stoko
Zaloga Na zalogi
29,10 € z DDV
Zelo učinkovita razkužilna pena, brez parfumov in barvil. Uporablja se brez vode. Primerna za pogosto uporabo. Roke osveži. Koža je po uporabi gladka in mehka. Lahko se uporablja tudi pri delu z rokavicami in ne pušča občutka lepljivosti. 1 L pene zadošča za 1629 nanosov.

Preprečuje širjenje bakterij in je zelo primerna za vse javne ustanove. Za dezinfekcijo rok v skladu s standardom EN1500 uporabimo 3ml (5 odmerkov).

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P404 Hraniti v zaprti posodi.
P501 Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z lokalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi