Razkužilna pena Deb InstantFOAM, 1L, senzorska, Deb - Stoko

Koda: 005534
Proizvajalec: Deb Stoko
Zaloga Na zalogi
29,10 € z DDV
Zelo učinkovita razkužilna pena, brez parfumov in barvil. Uporablja se brez vode. Primerna za pogosto uporabo. Roke osveži. Koža je po uporabi gladka in mehka. Lahko se uporablja tudi pri delu z rokavicami in ne pušča občutka lepljivosti.

Doziranje: 3ml - 5 odmerkov (1 L pene zadošča za 1629 nanosov).

Namen uporabe: Preprečuje širjenje bakterij in je zelo primerna za vse javne ustanove.

Uporaba: Idealno za uporabo v vseh okoljih zdravstvenega varstva in oskrbe, ter območjih prehrambene industrije kjer je visok nivo higiene rok življenjskega pomena. Prav tako primeren za uporabo v kavarnah, pisarniških območjih, počivališčih in kateri koli javni ustanovi za preprečevanje širjenja bakterij.

Način uporabe: Za splošno uporabo uporabimo 1-2 odmerka neposredno na rokah, ter manemo dlani po celotni površini 30 sekund, oziroma dokler se ne posuši. Za dezinfekcijo rok v skladu s standardom EN1500 uporabimo 3ml (5 odmerkov).

Kontaktni čas: 30 sekund

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Stavki o nevarnosti:
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P404 Hraniti v zaprti posodi.
P501 Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z lokalnimi predpisi.
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Brisače Katrin 1-sl.180m 6/1
Brisače 1-slojne, M, 180m, 6/1, Katrin
60,98 € z DDV
Rokavice Nitril S 200/1, brez pudra
Rokavice Nitril S 200/1, brez pudra
35,26 € z DDV 28,21 € z DDV