Diesin Maxx 5L, Ecolab

Koda: 006321
Proizvajalec: Ecolab
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 4 dni
45,75 € z DDV
DIESIN MAXX je kislo čistilno dezinfekcijsko sredstvo za vsakodnevna in temeljita čiščenja. Združuje antimikrobno delovanje z učinkovitim odstranjevanjem vodnega kamna in drugih nečistoč. Po čiščenju je prostor prijetnega vonja. Pri uporabi nerazredčenega sredstva, le-ta zagotavlja zelo dobro odstranjevanje in preprečevanje ponovnega nalaganja vodnega kamna.

Področje uporabe:
Za vse vodoodporne površine obstojne na kisline. Idealno sredstvo za javne površine, kot so šole, domovi za starejše, bolnišnice, športne dvorane in kopališča, javne sanitarije in druge površine, kjer je potrebno čiščenje z dezinfekcijo.

ČISTO – antimikrobno delovanje v skladu z EN 1276 / 1650 / 13697.
VARNO – okoljevarstveno usmerjeno z uporabo mlečne kisline.
UČINKOVITO – čisti in dezinficira v enem koraku.

Pakiranje: 5 l kanister

H314 60x60
Opozorilna beseda: Nevarno.
Opozorila o nevarnosti:
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Obvestila o nevarnosti:
Preprečevanje:
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS