Ecobrite booster plus 25kg AL, ECOLAB

Koda: 006477
Zaloga Na zalogi
118,95 € z DDV
Koncentriran alkalni ojačevalec pranja. Izboljšuje učinkovitost pranja pri uporabi tenzidnega ojačevalca in univerzalnega detergenta.
Blagovna znamka: ECOLAB
Vsebina: 25 kg

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti :
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti :
Preprečevanje:
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Vreča PELD 60L bela 20/1 60x70
Vrečka za smeti LD 60L bela 20/1
1,89 € z DDV
Krpa Balerina rumena 1/1
Krpa Balerina, rumena
0,60 € z DDV
Krpa Balerina zelena 1/1
Krpa Balerina, zelena
0,60 € z DDV