Detergent za pranje, Eltra 40 Extra 8,3kg, ECOLAB

Koda: 006431
Zaloga Na zalogi
139,21 € z DDV
Praškasto sredstvo za dezinfekcijo perila pri 40°C. Istočasno pere in dezinfecira perilo, odstranjuje madeže ter ohranja kakovost tekstila.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H318 Povzroča hude poškodbe oči

Obvestila o nevarnosti:
P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Plenice Bambo Nature Junior 5 12-18kg 44/1
Plenice Bambo Nature JUNIOR 5 12-18kg 44/1
14,44 € z DDV
Plenice Bambo Nature XL 6 16+kg 40/1
Plenice Bambo Nature XL 6 16+kg 40/1
14,44 € z DDV
Plenice Bambo Nature MAXI 4 7-14kg 48/1
Plenice Bambo Nature MAXI 4 7-14kg 48/1
14,44 € z DDV