Nevtralno univerzalno izpiralno sredstvo Gastronom B100N WINTERHALTER

Koda: 007504
Proizvajalec: Winterhalter
Zaloga Na zalogi
44,41 € z DDV
Primerno za pranje kozarcev kot tudi drugih predmetov iz stekla, porcelana, umetnih mas, legiranega jekla in aluminija, tudi za jedilni pribor in opremo, še posebej primeren za uporabo pri mehki vodi, embalaža: 10 kg.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstranjevanje/odlaganje v skladu s predpisi organov oblasti.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi