Kristal 750ml z razpršilko

Koda: 050039
Zaloga Na zalogi
2,38 € z DDV
Čistilo za steklo, ogledala in kromirane površine. Posebno izbrane aktivne komponente upočasnjujejo ponovno nabiranje praha in učinkovito razmaščujejo površine. Nanos z razpršilko.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahH319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P260 Ne vdihavati hlapov.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz.
P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Gobica glitzi črna 1/1 501849
Gobica glitzi črna
0,34 € z DDV
Robčki žepni 3-pl. 100/1 P.
Žepni robčki, 3-slojni, 100/1
1,02 € z DDV
Krpa Balerina rumena 1/1
Krpa Balerina, rumena
0,67 € z DDV