Čistilo za odstranjevanje vodnega kamna Lime-A-Way Extra ECOLAB

Koda: 006087
Proizvajalec: Ecolab
Zaloga Na zalogi
32,83 € z DDV
Embalaža: 5 l.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti:
Preprečevanje:
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Sanitarne vrečke Ultimatic 30/1
Higienske vrečke, PVC, 30/1
1,89 € z DDV
Vreča HD-PE 30L siva 50/1
Vrečka za smeti HD 30L siva 50/1
1,37 € z DDV