Koda: 009023

Meglio 750ml refill univerzalno čistilo

Univerzalno čistilo.

Celoten opis izdelka
Zaloga Na zalogi
3,61 € z DDV
Brezplčana dostava za vsa naročila 70€
100% varen nakup
Izdelke na zalogi odpošljemo v 24 urah

Opis izdelka

Univerzalno čistilo.

Tehnične informacije

Dodatne lastnosti
Naziv Vrednost atributa
Pakiranje 16 KOS = 1 KRT
Enota KOS

Ocene in mnenja

RAZVRSTITEV NEVARNIH MATERIALOV PO ZAKONU O KEMIKALIJAHStavki nevarnosti:
H315 – Povzroča draženje kože.
H318 - Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 – Pred uporabo preberite etiketo.
P260 – Ne vdihavati meglice.
P264 – Po uporabi temeljito umiti roke.
P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.
P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P304 + P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
S prijavo na e-novice do
10% popusta na prvi nakup.
Bodite prvi obveščeni o naših akcijskih ponudbah, novicah in novostih na trgu. **S prijavo na e-novice podajate soglasje, da se strinjate s pogoji poslovanja, ter da vam lahko družba Makom na vaš posredovani elektronski naslov pošilja različna promocijska sporočila v skladu s politiko zasebnosti podjetja.