Mrežica za pisoar WEE SCREEN svežina bombaža

Koda: 005301-2
Zaloga Na zalogi
6,28 € z DDV
Mrežice Wee-Screen™ so 30-dnevna rešitev za odišavljanje pisoarjev.

Wee-Screen™ zmanjšuje slabe vonjave do 30 dni. Z dizajnom mehurčkov, preprečuje pršenje urina. S svojo edinstveno obliko in močnim vonjem je Wee- Screen™ popolna rešitev za vzdrževanje pisoarja. Njeno prožno jedro je zgrajeno iz prepletenih trakov iz materiala EVA, ki tvorijo močno rešetko, zaradi česar je prožnejša kot druge mrežice. To ji omogoča, da se prilega skoraj vsakemu pisoarju. Mehurčki zmanjšujejo pršenje, hkrati pa omogočajo odtekanje vode, vendar preprečujejo, da bi odpadki ali drugi materiali zamašili odtoke.

- Kakovostna in močna dišava do 30 dni.
- Zasnova mehurčkov za optimalno zaščito pred pršenjem urina.
- Prilagodljivo rešetkasto jedro EVA omogoča namestitev na katerem koli pisoarju.
- Velika pritrjevalna površina.
- Svetli in živahni odtenki.
- Edinstvena zasnova mehurčkov, ki omogoča odtekanje vode.
- Pomaga preprečevati zamašitve odtokov.
- Izdelek se lahko popolnoma reciklira.

Izdelek se lahko popolnoma reciklira.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti
H317 Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.

Previdnostni stavki
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki vsebnik ali etiketo.
P102 Hraniti izven dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P261 Izogibajte se dihanju prahu / dima / plina / megle / hlapov / razpršila.
P280 Nosite zaščitne rokavice.
P362 + P364 Onesnažena oblačila slecite in jih pred ponovno uporabo operite.
P333 + P313 Če pride do draženja kože ali izpuščaja: Poiščite zdravniško pomoč / pomoč.
P321 Specifična obdelava (glejte na tej nalepki).
P501 Odstranite vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi