Odmaševalec odtokov Sturapresto Gel 1 L, SUTTER

Koda: 873713
Zaloga Na zalogi
4,67 € z DDV
IZJEMNO UČINKOVIT ODMAŠEVALEC ODTOKOV
- Izjemno učinkovit pri zamašenih odtokih
- Preprečuje neprijetne vonjave
- Ne poškoduje cevi
Posebna formula omogoča hitro delovanje v zamašenih odtokih. Uporablja se periodično, odpravlja kopičenje nečistoč in luščenje ter preprečuje neprijetne vonjave. Ne poškoduje cevi in greznic.

Uporaba:
Pritisnite zgornji del pokrovčka in ga odvijte. Za čiščenje odtokov, tudi če voda stagnira: spustite vročo vodo v odtok, nalijte 1/2 vsebine steklenice in pustite delovati vsaj 5 minut, nato sperete z vročo vodo. Za odstranjevanje trdovratnih odtokov pustite delovati 12 ur. Da preprečite zamašitev odtoka ali neprijetne vonjave: enkrat na teden v kanalizacijo vlijte 1/4 vsebine steklenice (približno 250 ml).

Blagovna znamka: SUTTER PROFFESIONAL
Vsebina: 1 L

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni nasveti:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P280 Nadenite si zaščitne rokavice/obleke ter zaščitite oči/obraz.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.
Kožo izprati z vodo [ali prho].
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju,
ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Vreča PE 30L črna 20/1
Vrečka za smeti HD 30L črna 20/1
1,10 € z DDV
Gobica glitzi črna 1/1 501849
Gobica glitzi črna
0,34 € z DDV
Vreča PELD 120L črna 20/1 70x100
Vrečka za smeti LD 120L črna 20/1
3,64 € z DDV