Pep active 0,5L-sredstvo za odstranjevanje madežev

Koda: 006238
Zaloga Na zalogi
13,91 € z DDV
Pep active različnim vodoodpornim materialom prijazno sredstvo. odstranjuje: kemični svinčnik, grafite, ostanke barv, ipd.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti :
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti :
Preprečevanje:
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Gobica glitzi Vileda črna 3/1
Gobica glitzi 3/1, Vileda
3,40 € z DDV
Vreča PELD 30L bela 20/1 50x60
Vrečka za smeti LD 30L bela 50x60 20/1
1,32 € z DDV
Krpa gobasta Aqua Vileda 5/1
Gobasta krpa Aqua 5/1, Vileda
3,49 € z DDV