Univerzalni razmaščevalec Perfect ecco 750ml

Koda: 050065
Zaloga Na zalogi
2,99 € z DDV
Alkalno sredstvo za ročno čiščenje vseh pralnih površin, odpornih na alkalije. S prijetnim vonjem.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahH290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P260 Ne vdihavati meglice/hlapov.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Robčki žepni 3-pl. 100/1 P.
Žepni robčki, 3-slojni, 100/1
0,93 € z DDV
Detergent za ročno pomivanje posode Jar
Detergent za ročno pomivanje posode Jar
3,66 € z DDV
Papir za pečenje 38cmx8m
Papir za peko 38cm x 8m
1,17 € z DDV
Vreča PELD 120L črna 20/1 70x100
Vrečka za smeti LD 120L črna 20/1
3,32 € z DDV