POVRAČILO STROŠKOV ZA NAKUP HITRIH TESTOV ZA SAMOTESTIRANJE ZA PODJETJA

2022-01-06 POVRAČILO STROŠKOV ZA NAKUP HITRIH TESTOV ZA SAMOTESTIRANJE ZA PODJETJA

29.12. je stopil v veljavo zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, oz. PKP10.

Eden od ukrepov je tudi financiranje hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki jih delodajalec kupi za zaposlene, oz. druge osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu.

brezplacni_hitri_testi

Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev.

Podjetja dobijo za nakup testov povrnjen strošek v višini 92,50 EUR na zaposlenega, ki se mora samotestirati po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19. Torej za zaposlene, ki ne izpolnjujejo P ali C pogoja PCT. Število zaposlenih se šteje na dan oddaje izjave iz prvega odstavka 57. člena tega zakona.

Upravičenec lahko prejeta sredstva na podlagi tega člena uporabi izključno za nakup hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo samotestiranje delavcev.

Kdo je upravičen povračila stroška?

Do pomoči za nakup hitrih testov za samotestiranje so opravičene vse pravne osebe, ali fizične osebe javnega ali zasebnega prava, torej tako d.o.o., kot s.p. itn.

Kakšen je pogoj za povračilo stroškov nakupa hitrih testov?

  • Testi morajo biti namenjeni samotestiranju s strani proizvajalca testov in imeti CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU.
  • Na testu mora biti zraven CE oznake tudi štirimestna številka priglašenega organa, ki je ocenjevanje opravil.
  • Povračilo stroškov prejme delodajalec za vse zaposlene, ki na dan oddaje vloge ne izpolnjujejo P in C pogoja.

Kako oddati zahtevek za povračilo stroškov?

Za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov upravičenec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, da je upravičenec in da namenja sredstva za nakup hitrih testov za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 morajo samotestirati. V izjavi navede tudi število delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov.

Upravičenec mora predložiti izjavo najpozneje do 15. februarja 2022. V primeru podaljšanja ukrepa v mora upravičenec predložiti izjavo najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022. V primeru podaljšanja ukrepa FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave iz drugega stavka prejšnjega odstavka.

Obrazec je objavljen tukaj.

Kako se testi za samotestiranje na koronavirus razlikujejo med seboj?

Test Hotgen se razlikuje od ostalih testov po zanesljivosti rezultatov tudi v primeru Omicrona, enostavnosti uporabe in prijetnejši uporabniški izkušnji.

  • Zaradi večje obloženosti Hotgenova sterilna palica za jemanje brisa ne draži nosne votline, kot palice drugih proizvajalcev.
  • Testi ne potrebujejo stojala za epruveto, saj je epruveta ravna in se jo lahko položi na mizo.
  • Epruveta testov Hotgen že vsebuje ekstrakcijsko tekočino in je ni potrebno naknadno dolivati v epruveto. Zato je uporaba testa Hotgen še toliko bolj enostavna.
  • Zanesljivost testa Hotgen je izjemno visoka. Test zazna tudi Omicron, saj mutacija virusa ne vpliva na rezultat.
  • Testi imajo CE certifikat s štirimestno številko in so vpisani v CBZ 1/1, 5/1.

Izkoristite možnost brezplačnih hitrih testov, saj so financirani iz strani proračuna RS.

Vir: uradni list

Oddajte svoj komentar